Bekijk deze nieuwsbrief in de browser
     
 
Deel ons op Facebook Ga naar www.kampen1854.nl
Nieuwsbrief #2
21 augustus 2019
Ga naar www.kampen1854.nl
 
     
 
     
  Beste Bezoeker,

In onze vorige nieuwsbrief vermeldden wij al dat op 6 oktober a.s. opnieuw een bijeenkomst  zal worden gehouden  met  twee inleidingen rondom boeken en archieven, afgewisseld met muziek. Vervolgens een rondwandeling. Daarna is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.
Verdere informatie  over het programma treft u hieronder aan.

Inmiddels hebben wij al verscheidene donateurs mogen inschrijven. Nieuwe donateurs zijn (uiteraard) van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven.
 
     
 
     
     
 

Programma


Op maandagmiddag 6 oktober 2014 houdt “Kampen 1854” haar jaarlijkse symposium in de Burgwalkerk, Burgwal 59, te Kampen.

Het programma is als volgt:
13.30   Koffie en thee
14.00    Welkom
14.10    Jaap van Gelderen, "Woordenaars (boekdrukkers) in Kampen, met speciale aandacht voor de 19de en 20ste eeuw"
14.40    Muziek
14.55   Wiljan Puttenstein, "Het belang van de archieven van de Theologische Universiteit Kampen voor stad en kerk"
15.25    Muziek
15.35    Sluiting van de bijeenkomst in de Burgwalkerk, daarna pauze
16.00    Wandeling door Kampen langs locaties genoemd in de bijdrage van Jaap van Gelderen

Toegang vrij voor elke belangstellende.

Muzikale bijdragen worden verzorgd door Sander van Houten (organist van de Burgwalkerk) en Ab Weegenaar (hoofdorganist van de Bovenkerk te Kampen).
 
     
 
     
     
 

Toelichting bij de bijdragen

In enkele lijnen wordt door Jaap van Gelderen de geschiedenis geschetst van de boekdrukkers in Kampen vanaf de reformatietijd. De komst van de School in 1854 betekende een stimulans voor de vestiging van ‘Afgescheiden’ boekdrukkers-uitgevers: S. van Velzen jr. (1855), G.Ph. Zalsman (1857), J.H. Bos (1883), en J.H. Kok (1894). Kok, tot 2010 in Kampen gevestigd, heeft stellig bijgedragen aan de naamsbekendheid van de stad, deze onderneming bouwde een breed fonds op voor de hele gereformeerde gezindte. Toen de gereformeerde wereld veranderde, veranderde Kok mee. Van Velzen was al vroeg vertrokken uit de stad, Bos werd papierhandelaar, veilinghouder en boekhandelaar, Zalsman specialiseerde zich in hoogwaardig drukwerk.

De bijdrage van Wiljan Puttenstein, bibliothecaris en archivaris van de Protestantse Theologische Universiteit, betreft de archieven van 1854 tot 2012 van “School” (1854) tot “Universiteit” (1988). Archieven als onderwerp, dat kan saai klinken, maar niets is minder waar. Uit de archieven rijst het verhaal op van mensen die geleefd en gewerkt hebben in en aan Kampen en voor de landelijke kerken. Bestudering van de archiefstukken die men heeft nagelaten geeft ons een kijkje in het geleefde leven in op School, in de stad en in de kerken. Genoeg stof voor een boeiend half uur!
 
     
 
     
  de heer Baarlink  
     
 

Alumni-Praat

Heinrich Baarlink studeerde van 1947 tot 1953 aan de Theologische School. Was vervolgens predikant te Nordhorn, Veldhausen (voor de miss. Dienst te Payeti, Sumba) en Uelsen. Vanaf 1978 tot aan zijn emeritaat hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Klik hier om zijn volledige verhaal te lezen
 
     
 
 
     
  Stuur deze nieuwsbrief door

Deel ons op Facebook
Deel ons op Facebook