Bekijk deze nieuwsbrief in de browser
Deel ons op Facebook Ga naar www.kampen1854.nl
Nieuwsbrief #3
21 augustus 2019
Ga naar www.kampen1854.nl
KAMPEN 1854 wil de herinnering bewaren aan de Theologische School te Kampen en de invloed die van haar is uitgegaan in stad, land en wereldwijd, gedurende meer dan 150 jaar . Daartoe organiseert de stichting jaarlijks een bijeenkomst en geeft ze een nieuwsbrief uit.

Ook dit jaar zal een belangrijk aspect uit de rijke geschiedenis van de Theologische Universiteit aan de orde komen. Centraal staat een beschouwing van dr. Jan Ridderbos, telg uit een bekende theologenfamilie in Kampen, over de positie van wat toen nog de Theologische Hogeschool heette tijdens de 2e wereldoorlog. Uitgebreide informatie over het programma en het referaat vindt u hieronder.

Inmiddels hebben wij al verscheidene donateurs mogen inschrijven. Nieuwe donateurs zijn (uiteraard) van harte welkom.

http://www.kampen1854.nl/index.php/meld-u-nu-aan-als-donateur

​​​​​​Symposium Erfgoed Kampen


Op vrijdagmiddag 6 november 2015 houdt “Kampen 1854” haar jaarlijkse symposium in de Burgwalkerk, Burgwal 59, te Kampen. Het programma is als volgt:
13.30 Koffie en thee
14.00 Welkom en opening door Bert Endedijk, voorzitter
14.10 Muziek
14.20 Referaat van dr. Jan Ridderbos met als titel: Kampen, bakermat van verzet
14.50 Muziek
15.00 Korte toelichting door Jaap van Gelderen over de stadswandeling die als titel draagt “Kampen en de sociale kwestie”.
15.10 Muziek
15.20 Sluiting van de bijeenkomst in de Burgwalkerk
15.30 Na een korte pauze is de start van de wandeling.

Toegang vrij voor elke belangstellende.

Muzikale bijdragen worden verzorgd door Sander van den Houten (hoofdorganist van de Burgwalkerk en de Broederkerk) en Ab Weegenaar (fagottist en hoofdorganist van de hervormde St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen).Secretariaat:
Okke Pol, Lindestraat 3, 8266 BG, Kampen
mail: o.pol@home.nl

Kampen, bakermat van verzet

 
Het is duidelijk: “het” verzet is niet in Kampen uitgevonden. En daarom heeft dr. Jan Ridderbos in de titel van zijn toespraak met opzet het woordje “het” weggelaten. Hét verzet is oeverloos breed, breder dan de IJssel. Veelkleurig, puttend uit allerlei bronnen. Kampen neemt in het geheel van het verzet wel een bijzondere plaats in. En daarom is het woord bakermat gebruikt. Het zijn spannende vragen: Was wat toen nog heette Theologische Hogeschool bakermat van het verzet? Anders dan de kazerne in Kampen leverde de Hogeschool geen strijdbare jongens af, geoefend met de wapens, direct inzetbaar voor de strijd. Was die Hogeschool wel een broedplaats, een bakermat, een plek waar jonge mannen geestelijk werden toegerust om zich tenminste op geestelijk gebied te verzetten tegen de bezetter? Een soortgelijke vraag kan gesteld worden met betrekking tot de Kamper kerken. En wat te denken van de Kamper jongen, G. Spanhaak, die met geestverwanten een illegaal blad opzette, en dat niet noemde Strijdend Kampen, maar Strijdend Nederland? Lag aan de titel toch niet de gedachte ten grondslag dat Kampen geheel Nederland iets te leren had, namelijk strijden tegen de vijand?
 

Alumni-Praat


Haarlem is een fijne stad, zeker met een studeerkamer in de oude kosterswoning van de St.Bavo waar ik dit schrijf. Maar misschien ook wel omdat Haarlem me aan Kampen doet denken. Want dat idee dat Kampen een soort ‘thuis’ blijft, wil er maar niet uit. Hoewel het vervreemdend is, nu af en toe weer door Kampen te lopen en niet de koffiekamer of de bibliotheek in te kunnen. Als domineeszoon, met een vader die ook in Kampen studeerde, zal dat gevoel misschien ook wel erfelijk zijn doorgegeven. Of zou het zijn omdat ik mijn eerste levensjaar al in Kampen doorbracht?

Mijn generatiegenoten die ook in de kerk werkzaam zijn, kennen allemaal het gevoel dat je terugkijkend, steeds binnenkwam op plekken die op het punt staan te worden opgedoekt. Zo was het ook voor mij: Toen ik in Kampen studeerde (1998), werd niet alleen m’n middelbare school al afgebroken, maar besloot de ThUK ook om het jaar na ons, geen studenten aan te nemen vanwege de beoogde fusie met de VU. Die ging vervolgens niet door, maar de toon was gezet. Ik was één van de laatsten die een krat bier een lange trap op sjouwde tijdens de bardienst voor de soos in de Cellebroederspoort. Daarna werd de koffiekamer definitief de plek waar alles gebeurde. Na een paar jaar werd ik assistent bij de afdeling communicatie en studentenwerving, om te ervaren hoe zeldzaam het is dat middelbare scholieren kiezen voor theologie. Opvallend vaak waren nieuwe studenten zelf al opgegroeid in een pastorie. Na m’n studie kon ik tot mijn grote vreugde aan de slag bij de IKON in Hilversum, om daar vervolgens ook te ontdekken dat deze interkerkelijke omroep voortdurend in haar bestaan werd bedreigd, en als omroep eind dit jaar echt wordt opgeheven om daarna als productiehuis verder te gaan.

Als ik dus achterom kijk, is er bijna niets meer van wat er was. En toch voelt het allemaal als een ‘thuis’, hoewel het niet meer tastbaar is. Als ik andere mensen spreek die elders hebben gestudeerd, blijkt er niemand te zijn die zo’n sterke band heeft met zijn opleiding of die zoveel aandacht en betrokkenheid heeft ervaren van zijn docenten en andere medewerkers. Alsof de ThUK wel in de wereld was, maar nooit ván de wereld. Twee jaar geleden werd ik als missionair predikant in Haarlem in de Grote of St. Bavo Kerk bevestigd en waren daar zelfs professor Gerrit Neven en zijn vrouw Ria aanwezig. Met als gevolg dat ik de kansel afklim en eigenlijk meteen wil weten of mijn preek de toets der kritiek kon doorstaan.

Pas na een jaar of zes kwam ik in mijn studie theologisch op gang. De leesclubjes bij ons thuis waar we met docenten en studenten Alain Badiou’s Ethiek, en Saint Paul lazen, hebben mijn theologische en filosofische basis gevormd en de ogen geopend voor bijvoorbeeld Oepke Noordmans. Er loopt voor mij dus echt een inhoudelijke lijn die in Kampen is begonnen tot in het werk als ‘stadsdominee’ van Haarlem nu, die stevig en tegelijk open genoeg is om met de relevante vragen van nu bezig te kunnen zijn. Met alle negatieve kanten die de kleinschaligheid van de ThUK in haar laatste jaren had, in combinatie met de wantrouwendheid die onbewust uitgaat van diverse ‘geschiktheidscommissies’ en andere noodzakelijk geachte kerkelijke toetsings momenten, die je als student moet doorstaan, is de vorming en de aandacht die ik als student heb gekregen toch iets dat ik niet had kunnen missen. Ook het zesje - omdat het bijna kerst was - bij een mondeling tentamen van Jaap van Gelderen was trouwens onmisbaar. Nog bedankt.

Tom de Haan


Foto: Tim Kulk

Sinds 2013 heeft de Protestantse Kerk Haarlem dominee Tom de Haan aangesteld om te zoeken naar verbinding tussen kerk en stad. Deze website biedt een overzicht van activiteiten die daaruit zijn voortgekomen. De pagina Kerken biedt een overzicht van bijna alle kerken in Haarlem. Hieronder staan de contactgegevens van alle predikanten die aan de  Protestantse Kerk Haarlem zijn verbonden, met links naar de contactgegevens.

Interview Haarlems Dagblad
http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27356647.ece/De-paasnacht-in-met-de-stadsdominee_

Een leermeester in de theologie


Theologen, ook heel goede, raken vaak snel vergeten. Daarom is het zinvol als theologen die wezenlijke noten gekraakt hebben weer eens voor het voetlicht worden gehaald. Het boek Jan Taeke Bakker (1924-2012) Leermeester in de theologie is dan ook een welkome publicatie, voor iedereen die geïnteresseerd is in ‘een beetje zinnige theologie’, zoals Bakker het zelf omschreef. Bakker was ruim dertig jaar hoogleraar aan de gereformeerde theologische universiteit te Kampen en hij vormde een aantal generaties theologen. In het boek wordt een mooi beeld geschetst van zijn lange theologische denkweg, waarop hij deelnam aan discussies die ook vandaag nog relevant zijn. Je leert Bakker in dit boek niet alleen kennen door de hoofdstukken óver hem, maar zeker ook door de vijf artikelen van Bakker zelf die hier zijn opgenomen. Je merkt voortdurend dat hij theologie wilde beoefenen met een open vizier voor de wereld waarin we leven, voor schepping en geschiedenis. Hij wist zich uitgedaagd door moderne denkbeelden in de theologie (o.a. van Kuitert) en reageerde daar zeer gedegen op, waarbij zijn diepe verbondenheid met Luther inhoudelijk doorklinkt. Bovendien schrijft Bakker mooi en trefzeker, wat ook zijn liefde voor de Engelse prediker en dichter John Donne verklaart. In zijn laatste levensfase vertaalde hij een reeks preken van Donne, en dat zegt veel over de diepste oriëntatie van deze ‘leermeester in de theologie’. (Tjerk de Reus in De Nieuwe Koers, september 2015)

Akke van der Kooi, Gerard den Hertog, Gerit Neven (red.): Jan Taeke Bakker (1924-2012). Leermeester in de theologie, Kok, € 17,99

Met bijdragen van Gerrit Neven, Gerard den Hertog, Jaap van der Laan, Akke van der Kooi, Jan Muis, Klaas Zwanepol, Heleen Zorgdrager en Erik Borgman
Stuur deze nieuwsbrief door

Deel ons op Facebook
Deel ons op Facebook