Kampen1854.nl op Facebook
De heer Baarlink
Heinrich Baarlink studeerde van 1947 tot 1953 aan de Theologische School. Was vervolgens predikant te Nordhorn, Veldhausen (voor de miss. Dienst te Payeti, Sumba) en Uelsen. Vanaf 1978 tot aan zijn emeritaat hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen.

"Herfst 1947, zevenenzestig jaren geleden, twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – en dat betekende ook voor ons in Duitsland: twee jaar na de bevrijding van de NS-dictatuur. Twee jonge Duitsers uit de Evangelisch-altreformierte Kirche, met een door de geallieerden verleende pas en een visum van het Nederlandse consulaat op zak, reden fietsend in de richting Kampen. Een politiek wonder, want de grenzen waren nog hermetisch gesloten. Ik zou met de theologische studie in Kampen beginnen, mijn vriend Heinrich Voogd, die reeds vier semesters in Wuppertal en Bonn had gestudeerd, zou deze daar voortzetten.
Kwamen we daar aan als vreemdelingen? En dan nog als Duitse vreemdelingen? Dat hangt maar af van het gezichtspunt van onze overwegingen. Natuurlijk kwamen wij als Duitsers, en dat hebben we ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Tegelijk kwamen we als leden van een kerk, die sinds 1923 (voorlopig, zo destijds de formulering) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland behoorde en de rechten van een particuliere synode had. Deze verbinding overleefde ook de Hitlertijd zonder kleerscheuren. Als het ter sprake kwam, placht ik te zeggen: Jullie hebben vanaf 10 mei 1940 onder deze dictatuur gezucht, wij sinds januari 1933. Daarover zou heel veel te vertellen zijn. Ik beperk me tot de opmerking van een Nederlandse historicus, die ooit zei: 'Het percentage nazi's in de Altreformierte Kirche was geringer dan dat van de NSB-ers in de Gereformeerde Kerken.'
Naast de VU was Kampen de theologische opleidingsplaats van deze kerk. Terugziende op die jaren heb ik vele goede herinneringen.Wij raakten snel en moeiteloos geïntegreerd, ook in disputen, in het korps FQI en in de senaat. In de collegevrije weken rondom kerst en Nieuwjaar 47/48 moest ik de tijd goed indelen, om diverse uitnodigingen na te komen. We mochten tussendoor namelijk niet de grens over. Het werd een rondreis per fiets, eerst naar Heelsum, waar Jan Aalbers thuis was, dan via Velp, Varsseveld, Neede en Kloosterhaar naar Berend Berends in Sleen. Met zoveel vriendschap had ik van tevoren niet gerekend.

Het moet voor de Theologische Hogeschool een verademing geweest zijn. Na slechts drie nieuwe studenten in 1946 kwam er nu een schare van 27 studenten aan. Diezelfde tendens zette zich ook in de daarop volgende jaren voort.
In Kampen ontmoetten wij de wat oudere hoogleraren Jan Ridderbos (na de benoeming van zijn zoon Herman 'Ouwe Jan' genoemd), G.M den Hartogh en K. Dijk, respectievelijk voor de vakken Oude Testament, kerkgeschiedenis/ kerkrecht en ambtelijke vakken/ (tijdelijk) dogmatiek. Het vak dogmatiek werd daarna door A.D.R.Polman overgenomen. Ondertussen hadden G. Brillenburg-Wurth voor de vakken evangelistiek/ethiek en Herman Ridderbos voor het Nieuwe Testament hun taak aanvaard. Zij boeiden ons studenten om verschillende redenen. Beiden lieten zij ons deelgenoten worden van internationale en interconfessionele discussies. Wurth sloeg op litterair gebied zijn vleugels uit van de Italiaan Dante tot aan de Noor Ibsen. Bij Herman Ridderbos waren onder meer Bultmann, Jeremias en Cullmann steeds weer als gesprekspartners present. En dan niet te vergeten J.H. Bavinck, als het ware de incarnatie van 'zending in een wereld in nood', zoals de titel van een destijds gaarne gelezen boek van hem luidde. Zijn colleges over de zendingsgeschiedenis gaven een levend inzicht op dit gebied, en in zijn colleges elenchtiek, we zouden vandaag eerder over zendingstheologie spreken, verplaatste hij ons met iets mystieks in zijn stem in de sfeer van de Javaanse wereld.
Al met al een niet alleen eerwaardig gezelschap. De theologie in Kampen was dicht bij de kerk, dicht bij de wereld en dicht bij de wetenschap. Ik denk gaarne aan die lang achter ons liggende tijd terug."